Officieel heet de cursus Basis diploma EHBO.
Anders dan veel EHBO-en BHV-opleiders geeft Thijssen EHBO BHV opleidingen geen stoomcursus waar in een paar uurtjes slechts enkele belangrijke punten van de EHBO worden behandeld.
Wij hebben als doel om een cursist op te leiden tot een gemotiveerde, vaardige en enthousiaste EHBO-er. Een EHBO-er die weet hoe hij moet handelen en die ook durft te handelen.

Indien de cursus met goed resultaat (diploma) is doorlopen kan de cursist op een verantwoorde wijze een slachtoffer benaderen, een juiste diagnose stellen en de juiste handelingen verrichten op EHBO-gebied. Hij kan o.a. verbanden aanleggen,  reanimeren en de AED gebruiken.

De cursus wordt afgesloten met een officieel examen onder auspiciën van het Oranje Kruis.

Voor wie?

Er zijn geen opleidingseisen voor deze cursus.

Duur cursus

De cursus duurt in totaal 24 uur. Deze tijd kan worden verdeeld in 6 dagdelen of 12 cursusavonden van 2 uur. Jaarlijkse herhaling: 6 uur

Cursus inhoud

De volgende punten komen onder andere aan de orde tijdens de cursus: 

- vijf belangrijke punten

-vitale functies

-reanimeren

-ernstige bloedingen

-kneuzingen en verstuikingen

-oogletsels

-brandwonden

-warmte en koude letsels

-vergiftiging

-elektriciteitsletsels

-verbanden

-diagnose stellen

 

Examen en diploma
De cursus wordt afgesloten met een officieel examen. Dit examen wordt afgenomen door een docent en arts in opdracht van het Oranje Kruis. Cursisten die slagen, krijgen een EHBO-diploma. Daarnaast is reanimatie-certificaat ook mogelijk.

Locatie

In overleg